Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

25 oktober 2023

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets femte delegationssammanträde.