Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om nya projekt

16 september 2020

Arvsfondsdelagationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets fjärde delegationssammanträde.