Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

2 juni 2021

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets tredje delegationssammanträde.

Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen sammanträder och fattar beslut om nya projekt sex gånger per år.

Efter sammanträdet publicerar vi listor över vilka projekt som får pengar på sidan Beslut om projekt.