Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Arvsfondsdelegationen beslutar om nya projekt

2 juni 2021

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets tredje delegationssammanträde.

Vi tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen sammanträder och fattar beslut om nya projekt sex gånger per år.

Efter sammanträdet publicerar vi listor över vilka projekt som får pengar på sidan Beslut om projekt.