Till innehållet

Arvsfondsdelegationens första sammanträde 2024

13 februari 2024

Arvsfondsdelegationen sammanträder och beslutar om nya projekt på årets första delegationssammanträde.