Till innehållet

Heldagskonferens #SpridErfarenheter 4 december

4 december 2023

Temat för konferensen är: Hur kan sociala mötesplatser bidra till bättre mående hos äldre och personer med funktionsnedsättning? Vi kommer också prata om hur er organisations idéer kan förverkligas med stöd av Arvsfonden.