Till innehållet

Konferens #spriderfarenheter 22 maj

22 maj 2023

- Hur kan kultur- och idrottsprojekt bidra till att främja barns och ungas hälsa?

Välkommen till en kostnadsfri konferens i Stockholm för att lära nytt, få kreativa idéer och nya kontakter!

Många av de projekt som Allmänna arvsfonden finansierar, arbetar på olika sätt med barns och ungas psykiska och fysiska hälsa. Projekten har spännande erfarenheter, arbetssätt och verktyg att dela med sig av. På konferensen den 22 maj fokuserar vi särskilt på hur kultur- och idrottsprojekt kan främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Delta hela dagen - eller bara på förmiddagen

Du kan välja att delta under hela dagen eller att bara anmäla dig till förmiddagens pass.
Obs! Dagen är fullbokad sedan 8 maj och anmälan stängd.

Förmiddag med föredrag

Förmiddagen vänder sig till alla som är nyfikna på hur satsningar inom kultur och idrott kan främja barns och ungas hälsa.

Du kommer:

  • lyssna till forskarna Anna Lund och Inger Eliasson som utvärderat arvsfondsprojekt inom kultur och idrott utifrån barns och ungas delaktighet.
  • möta arvsfondsprojektet We and sport som Jämtland-Härjedalens skidförbund drev. De utvecklade metoder för att minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år.
  • möta arvsfondsprojektet ...när vi lyser för varandra..., som Kollaborativet drev. Ett scenkonstnärligt undersökande projekt det var uppbyggt kring samarbetsprocesser med teckenspråkiga barn och unga samt deras vuxna.
  • få veta hur du kan förverkliga dina projektidéer med stöd från Allmänna arvsfonden. Hela dagen kommer det finnas handläggare på plats om du vill diskutera en projektidé.

Eftermiddag med fördjupning och dialog

Eftermiddagen är riktad till dig som arbetar med kultur- och idrottsfrågor och möter barn och unga.

Du kommer få lyssna till två spännande arvsfondsprojekt som kommer berätta om sina utvecklingsprojekt inom kultur och idrott/rörelse kopplat till psykisk hälsa. Efter projektens presentationer har vi rundabordssamtal med fokus på att dela erfarenheter samt sätt att sprida och implementera projektens resultat.

Projekt som deltar på eftermiddagen

Du kommer få ta del av erfarenheter från arvsfondsprojektet Riskful play som Korpen Valletunna drev. Syftet med Riskful play var att stärka barns och ungdomars självförtroende att ta kontroll över sina fysiska och mentala förmågor. Projektledaren Ahmed Al-Breihi kommer berätta hur de har arbetat med att utveckla projektets metoder och hur de sen har spridit och implementerat resultaten i olika kommunala verksamheter.

Arvsfondsprojektet Det syns inte medverkar också. Projektet,som drevs av föreningen Arts & Hearts, lyfte frågor om psykisk ohälsa genom en föreställning som speglar ungdomars vardag. Projektledaren Anni Grosse kommer berätta om vikten att involvera och låta målgruppens behov styra och hur man kan få en kommun att sätta preventivt arbete för ungas psykiska hälsa på agendan.

Panelsamtal

Efter projektens presentationer blir det ett panelsamtal mellan projektledarna och representanter från skolan och offentlig förvaltning som använt de metoder och material som utvecklats i projekten. Hur gör man erfarenhetsspridning på bästa sätt? Vad krävs för att implementera en ny metod i offentlig förvaltning, som utvecklats i civilsamhället?

Rundabordssamtal

Därefter bjuder vi in alla deltagare att diskutera och bjuda på sina bästa och värsta tips på hur man kan arbeta med erfarenhetsspridning. Finns det något guldknep, eller är det eldsjälar, nätverk och sammanhang som gäller? Vi hoppas det blir ett givande samtal.

Praktisk information

Var? Konferensen äger rum på Scandic Continental vid Stockholms Centralstation.

När? Måndag den 22 maj klockan 09.30 – 16.30.
Kom i god tid. Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08.30.
Förmiddagspass: 9.30-12.30
Lunch: 12.30-13.30, för de som anmält sig till hela dagen
Eftermiddagspass: 13.30-16.30

Tillgänglighet: Lokalen uppfyller kraven på tillgänglighet. Det finns hörselslinga och ledarhund får medtagas. Ange i din anmälan om du har behov av teckenspråkstolk.

Kostnadsfritt: Det kostar inget att delta på konferensen men du behöver anmäla dig. Det finns begränsat antal platser.

Fullbokad- anmälan stängd sedan 8 maj