Till innehållet

Webbinarium 12 april: Arvsfondsprojekt på landsbygd

12 april 2021 klockan 08.30 - 09.30

Arvsfonden finansierar många projekt på landsbygden runt om i Sverige. Från Haparanda i norr till Trelleborg i söder. Den 12 april deltar forskare och arvsfondsprojekt i ett webbinarium om civilsamhällets roll på landsbygden. Du kan anmäla dig till detta webbinarium.

Forskning om civilsamhället i Sverige är ofta inriktad på organisationers roll i urbana miljöer där en välfungerande infrastruktur ger organisationerna möjlighet att specialisera sig och inrikta sig på ett specifikt uppdrag. Mer sällan studeras civilsamhällets organisationer på landsbygden där en bristfällig infrastruktur gör att de ofta tar sig an en bredare repertoar av uppdrag för att möta de olika behov som finns i det sammanhang de verkar.

Kunskapen om civilsamhället i ett landsbygdssammanhang är begränsad. Hur bidrar lokalsamhället till de ideella organisationer som är verksamma där och vilka resurser bidrar de ideella organisationerna med till lokalsamhället? Vilken betydelse har den rurala platsen för detlokala civilsamhällets roll och struktur?

På uppdrag av Arvsfonden har forskarna Johan von Essen och Therese Ydremark vid Ersta Sköndal Bräcke högskola undersökt frågor som rör interaktionen mellan ideella organisationer och lokalsamhället, samt civilsamhällets roll och struktur på landsbygden. Forskarna har studerat ett antal projekt finansierade med medel från Arvsfonden.

Agenda

Erik Sjöstrand, Ideell Arena, är moderator för webbinariet

Inledning
Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen

Presentation av utvärderingen
Johan von Essen och Therese Ydremark, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Erfarenheter från projektet
- Maria Rydén och Simon Lundmark Kuhmunen från Young Sapmi, Kulturens Bildningsverksamhet
- Denis Asp och Anna Linde från Mekka i Järpen & Ung Fritid

Avslutning
Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden

Tid och anmälan

Seminariet sker online måndagen 12 april klockan 8.30-9.30.

Anmäl dig senast den 9 april klockan 12.00 på länken nedan.

Du som anmäler dig kommer att få en länk till webbinariet senast den 9 april.

Anmäl dig här

Annica Thomas
Utvärderingsansvarig
Telefon
08-700 07 94

Allmänna arvsfonden har haft betydelse för flera generationer svenskar. Sedan starten 1928 har…

Se alla projekt från Ystad i söder till Haparanda i norr

Läs fler utvärderingar av arvsfondsprojekt.