Till innehållet

Barnrättsdetektiverna utforskar skolan

19 november 2021

Den 20 november firar vi Barnkonventionens dag eftersom det var detta datum år 1989 som FN:s konvention om barns rättigheter antogs. Arvsfonden ger stöd till många projekt som stärker barns rättigheter. Ett av dessa är projektet ”Barnrättsdetektiverna” som drivs av MR-piloterna.

Projektet ska öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen och vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan. Målet är att barn i tidig ålder ska få lära sig att de är rättighetsbärare, och att deras möjligheter att utkräva och använda sina rättigheter därigenom ska stärkas – både i skolan och i övriga delar av samhället.

Under projektets första två år utvecklades det kostnadsfria och digitala läromedlet Barnrättsdetektiverna i samverkan med elever och lärare. Omkring 170 barn deltog i utvecklingsprocessen. I läromedlet lär sig unga elever (från förskoleklass till årskurs tre) om barnkonventionen. Barnen får utforska rättigheterna i den egna skolan. De guidas av de animerade barnrättsdetektiverna Mika, Nadia och Leo som berättar om barns rättigheter och ger eleverna detektivuppdrag. Vad betyder rätten att vara trygg och hur trygg är skolmiljön? Hur fungerar rätten att påverka i skolan? Var finns rätten till lek? Eleverna skapar detektivrapporter om vad de hittar och kan ge synpunkter och förslag kring hur skolans barnrättsarbete kan utvecklas och stärkas.

Under det tredje och sista projektåret ligger nu fokus på spridning och stöd till skolor. Projektet erbjuder bland annat kostnadsfria digitala workshops om och rundturer i läromedlet. De deltar även på olika mässor, och närmast i tiden är MR-dagarna i Göteborg den 6-7 december där projektet kommer ha en monter (H:42) för att visa läromedlet.

Läromedlet med lärarhandledning finns på:
barnrättsdetektiverna.se.

Du kan läsa mer om arvsfondsprojektet "Barnrättsdetektiverna på vår webbplats.

En färgglad illustration. Tre barn vid ett bord. På bordet finns en jordglob, en blyertspenna, anteckningsböcker och en skylt med texten "Barnrättsdetektiverna".

Det digitala läromedlet är kostnadsfritt att använda.