Till innehållet

Hur skapas delaktighet?

29 maj 2019

Runt om i landet pågår flera Arvsfondsprojekt som arbetar med att motverka segregation, utanförskap, rasism och extremism. Forskaren Marcus Herz har studerat 18 av dessa projekt och gjort flera intressanta iakttagelser.