Till innehållet

Replik på Fores debattartikel i Svenska Dagbladet

7 juni 2019

Arvsfonden har under flera år satsat på projekt vars syfte är att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i samhället. Nästan 100 projekt har beviljats stöd inom den så kallade nyanländasatsningen.

I debattartikeln Kanadas modell kan stärka integrationen skriver den gröna och liberala tankesmedjan Fores och Benny Carlson, professor emeritus vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, att civilsamhället i Sverige behöver ha en betydligt mer framträdande roll i integrationsarbetet. Jag håller med och Arvsfonden har också, sedan 2016, bedrivit en nyanländasatsning som är exakt det författarna efterlyser.

Arvsfonden vill med denna satsning stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i samhället. Målgrupp för satsningen är nyanlända barn och unga – det kan vara barn och unga i familj eller som har kommit till Sverige utan familj. Man kan befinna sig i asylprocessen eller ha fått beslut.

Projekt inom nyanländasatsningen ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för nyanländas etablering och delaktighet i samhället. Många av projekten är samarbeten mellan flera lokala organisationer, till exempel idrottsorganisationer, bygderåd, kyrkor och samfund, lokala Röda Kors-/Rädda Barnen-föreningar, studieförbund och funktionshindersorganisationer. Det är viktigt att projekten riktar sig till både killar och tjejer.

Nästan 100 projekt har beviljats stöd inom satsningen. Även om projekten har mycket gemensamt så arbetar de på många olika sätt och på helt olika arenor. De finns i ishallen, i skolan, på flyktingboenden, inom e-sporten och golfen. De jobbar med hantverk och konst, bjuder in till samtal och utbildningar om rättigheter, till kreativt skapande, musik, teater och dans. Föreningarna arrangerar nattfotboll och lek, utbildningar och viktiga samtal om heder, normer, jämställdhet och rättighetsfrågor. Många projekt utbildar morgondagens unga entreprenörer medan andra erbjuder nyanlända föräldrar stöd för att familjen ska fungera bra i ett främmande land.

Ett exempel på ett projekt med detta tema, som startade sin verksamhet med stöd från Arvsfonden, är IT-Guide Sweden vars syfte är att skapa ett nationellt nätverk och organisation för IT-guider i landet. Målgruppen är nyanlända ungdomar med särskilt fokus på ensamkommande flyktingar. Målet är att ungdomar som är nya i Sverige ska känna sig mer delaktiga i samhället. Genom att vara IT-guider på träffpunkter för seniorer får de träna svenska språket. Nu finns IT-guider i sex kommuner finansierade av respektive kommun och länsstyrelse.

Civilsamhället gör ett fantastiskt jobb i det tysta, inte minst när det gäller att ta emot och välkomna nyanlända barn och ungdomar.  

Hans Andersson

Enhetschef Arvsfonden