Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Aktiviteter som stärker barn och unga

10 juli 2019

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Läns projekt Hundra år i Sverige, med finansiering från Arvsfonden, har sedan starten i oktober 2017 ordnat fritidsverksamhet för barn och unga kring temat Hundra år i Sverige. Projektet vill skapa mötesplatser för svenska, nyanlända och asylsökande barn/ungdomar oavsett språkfärdigheter.