Till innehållet

Aktiviteter som stärker barn och unga

10 juli 2019

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Läns projekt Hundra år i Sverige, med finansiering från Arvsfonden, har sedan starten i oktober 2017 ordnat fritidsverksamhet för barn och unga kring temat Hundra år i Sverige. Projektet vill skapa mötesplatser för svenska, nyanlända och asylsökande barn/ungdomar oavsett språkfärdigheter.