Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Träning trots funktionsnedsättning

10 juli 2019

Projektet ParaMe har som mål att få personer med funktionsnedsättning att bli fysiskt aktiva. Nu presenterar projektet, som drivs av Parasport Sverigeoch finansieras av Arvsfonden, ett koncept för den nya digitala tjänsten ParaMe.

En webbplats ska byggas, där personer ska kunna hitta information om vilka möjligheter till aktivitet som finns i deras lokalområden. Webbplatsen ska också ge inspiration och vägledning till ett mer fysiskt aktivt och hälsosammare liv. De framtida användarna har varit i fokus i arbetet att ta fram konceptet.

Tanken är att tjänsten ska vara peppande, ha en mjukare tonalitet än den traditionellt sportiga och fokusera på det sociala och gemenskapen inom idrotten. Användarna ska kunna upptäcka personer med liknande förutsättningar och hitta inspiratörer med olika idrottsbakgrund och nivå.

ParaMe ska erbjuda träning för alla. Oavsett vad som motiverar ska det finnas en fysisk aktivitet som passar.

Här kan du testa en prototyp av webbplatsen (endast vissa funktioner är klickbara i dagsläget)