Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Arvsfondens Sverigeresa fortsätter till Södermanland

12 augusti 2019

Allmänna arvsfonden finns till för alla Sveriges föreningar och organisationer som i projektform vill utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

För att göra fler uppmärksamma på vilka möjligheter som finns åker vi på en Sverigeresa och informerar om Arvsfondens verksamhet, vad som gäller för att kunna ansöka och hur man gör.

Den 1-2 oktober 2019 bjuder vi in till två informationsträffar för hela Södermanland i Eskilstuna. Den 1 oktober blir det en kvällsträff för föreningslivet och den 2 oktober blir det en förmiddagsträff för kommuntjänstemän.