Projektet Blå lådan gör vattenmiljöer tillgängliga för alla

14 augusti 2019

Vattenmiljöer är ofta otillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det vill Vattenverkstaden som driver arvsfondsprojektet Blå lådan ändra på.