Till innehållet

Sveriges första ungdomsläger för mental hälsa

16 augusti 2019

Arvsfondsprojektet We & Sports arbetar med att förebygga och stärka den mentala hälsan hos idrottande ungdomar. Nu lanserar de ett läger för idrottande ungdomar. Totalt kommer 56 ungdomar, 12-15 år med jämn fördelning mellan könen, att delta på lägret som äger rum vid Vålådalens fjällstation 18 - 21 augusti. Ungdomarna representerar olika skidåkande idrotter.

– När vi träffar ungdomarna under flera dagar får vi möjlighet att ge dem verktyg och kunskap om hur de kan stärka sig själva mentalt. Att blanda teori med glädje, lek och träning tillsammans med gamla och nya kompisar vet vi stärker barnen, säger Kristina Söderlund, beteendevetare och projektledare för We & Sports Camp.

Till lägret har We & Sports bjudit in elitåkare i olika skiddiscipliner.

– När vi har med elitidrottare på lägret får ungdomarna träffa sina förebilder. Elitidrottarna förstår vikten av den mentala träningen precis som den fysiska och kan då dela med sig av kunskap och erfarenhet av den mentala biten i idrottandet . Dessutom sprider det glädje och spänning att få träna med sin förebild. Även den här träningen kommer ske med lekfullhet, säger Kristina Söderlund.

Inom ämnet mental hälsa kommer ungdomarna få fördjupad kunskap i ytterligare områden som stärker deras mentala styrka: 

  • Återhämtning
  • Relationer
  • Styrkor och självmedkänsla
  • Mål och värderingar

De kommer dessutom få kunskap i nutrition, möjlighet till personligt samtal, prova på yoga och funktionell träning.

Eftersom föräldrarna är viktiga i ungdomarnas liv vill projektet även öka deras kunskap om mental hälsa. De provar därför att ha kravet att föräldrar är med på föreläsningar i mental hälsa när de lämnar och hämtar sina ungdomar på lägret.

– Föräldrarna är de viktigaste personerna i ungdomarnas liv. Kan vi få dem att hjälpa till att stärka sina barn i sin självkänsla alla timmar ungdomarna inte tränar har vi mycket vunnet, säger Ante Andersson, grundare och initiativtagare till We & Sports.