Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Arvsfonden finansierar projekt som lyfter spontanidrott

30 september 2019

Genom åren har Arvsfonden beviljat stöd till en mängd projekt som syftar till att skapa ytor för spontanidrott och ge fler barn och unga möjlighet att utöva en aktivitet eller sport utan krav på engagemang eller medlemskap i en idrottsförening.