Till innehållet

Arvsfonden finansierar projekt som lyfter spontanidrott

30 september 2019

Genom åren har Arvsfonden beviljat stöd till en mängd projekt som syftar till att skapa ytor för spontanidrott och ge fler barn och unga möjlighet att utöva en aktivitet eller sport utan krav på engagemang eller medlemskap i en idrottsförening.