Till innehållet

Berättelser som inspirerar

1 oktober 2019

Arvsfonden stöttar flera projekt med fokus på äldre. Ett av dessa är Sprida mening som syftar till att skapa verktyg för att stimulera äldre med medfödd eller åldersrelaterad funktionsnedsättning att vara kreativa genom berättelser och på så sätt väcka minnen till liv.