Till innehållet

Välkommen att anmäla dig till ett seminarium om ideellt arbete

21 oktober 2019

Den 21 november bjuder vi in till ett utvärderingsseminarium i Stockholm om studien "Organisering av ideellt arbete - En studie om hur det ideella arbetet organiseras i projekt finansierade av Arvsfonden".

En allmän uppfattning är att det har blivit svårare att få tag på volontärer till ideellt arbete. Men i Sverige visar undersökningar att andelen som gör ideella insatser är stabil och till och med positiva trender kan ses. Dock visar både svensk och internationell forskning att sättet som människor verkar ideellt har förändrats. Det innebär att organisering av ideellt arbete behöver förändras, och håller redan på att göra det. Därför har denna studie undersökt hur det ideella arbetet organiseras i ett större antal projekt med medel från Arvsfonden under perioden 2016 till 2019.

Utvärderingen har genomförts av Susanna Geidne vid Örebro universitet.