Till innehållet

Arvsfonden delar ut nästan 90 miljoner kronor i stöd

23 oktober 2019

Vid årets femte sammanträde den 23 oktober 2019 fördelade Arvsfondsdelegationen nästan 90 miljoner kronor till 24 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige.

Mer information

Johanna Olofsson
Kommunikationschef på Kammarkollegiet
Telefon: 070-292 81 02
E-post: johanna.olofsson@kammarkollegiet.se