Till innehållet

Arvsfonden godkänner undantag från villkor för att värna ungdomsverksamheten i Östersunds Fotbollsklubb

28 oktober 2019

Den ideella föreningen Östersunds Fotbollsklubb fick 2011 stöd ur Allmänna arvsfonden för att bygga om en befintlig byggnad till en lokal för ungdomsaktiviteter. Föreningen skrev på en förbindelse där de lovade att inte överlåta lokalen under de tio år som verksamheten ska bedrivas. Föreningen har nu ansökt om undantag från förbindelsen och Arvsfondsdelegationen har beslutat att godkänna undantaget med kravet att ungdomsverksamheten ska fortsätta i lokalen på samma sätt även efter överlåtelsen.

Östersunds Fotbollsklubb vill överlåta lokalen till sitt egenägda bolag. Föreningen har informerat om att både föreningen och bolaget har ekonomiska svårigheter och att överlåtelsen av lokalen förbättrar möjligheten att ungdomsverksamheten kan fortsätta i samma omfattning som nu.

‒ Arvsfondsdelegationens praxis vid sådana här fall är att vi alltid agerar utifrån det som är bäst för fondens målgrupper, i detta fall föreningens barn och ungdomar. Vår bedömning är att förutsättningarna för ungdomsverksamhetens fortlevnad förbättras om föreningen får överlåta lokalen, säger Håkan Ceder, ordförande i Arvsfondsdelegationen.

Krav på att ungdomsverksamheten bedrivs vidare

Lokalen har under de senaste åtta åren använts för utveckla en bred och omtyckt barn- och ungdomsverksamhet och genom beslutet kräver Arvsfondsdelegationen att även en ny ägare av lokalen medverkar till att verksamheten kan fortsätta.

‒ Alla föreningar som beviljas medel ur Allmänna arvsfonden till en byggnation lovar att bedriva den nya verksamheten som byggnationen möjliggör i minst tio år efter beslut. Vårt krav är därför att ungdomsverksamheten ska fortsätta att bedrivas i lokalen minst fram till den 15 juni 2021 med samma inriktning och omfattning som i dag, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfondsdelegationsenheten.

Vid frågor kontakta Hans Andersson, enhetschef Arvsfondsdelegationsenheten, 08-700 07 77

 

Fakta Östersunds Fotbollsklubb, ÖFK 

  •   Ideell förening som bildades 1996.

  •   Ägare av Östersunds Elitfotboll AB, som bildades 2016. Elitlagsverksamheten bedrivs i bolaget.

  •   Den 15 juni 2011 beviljade Arvsfondsdelegationen 1 027 000 kronor för ombyggnation av lokalen.

  •   Ungdomslokalen är en före detta militär transportcentral på 240 kvm som flyttades i samband med ombyggnationen till idrottsplats Jämtkraft Arena i Östersund.

  •   Lokalen ägs av den ideella föreningen. Kommunen äger marken.