Till innehållet

Kul för barn i Limmared

29 oktober 2019

I Glasets hus i Limmared fanns konferenslokaler, museum, glasblåsning och mycket mer, men - inget för barn! Därför föreslog en grupp familjer att man skulle utöka verksamheten till att även omfatta verksamheter för barn och ungdomar. Tillsammans med Föreningen Kultur 1740 sökte de pengar från Arvsfonden för att kunna realisera sin idé. Och idag står ”Glasparken” klar med en yta för spontanaktiviteter och lek.