Till innehållet

Välkommen till seminariet Nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället

29 oktober 2019

Den 5 december bjuder vi in till ett seminarium i Stockholm om studien " Nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället under en tid av ovisshet".

För att öka antalet projekt som stärker nyanlända barns och ungas delaktighet och etablering i samhället, har Arvsfonden under perioden 2016-2019 haft en särskild satsning för att belysa detta område. Under samma period som satsningen pågått har Sverige genomgått stora förändringar på det migrationspolitiska området. Detta har påverkat satsningens målgrupp men också inneburit förändrade förutsättningar för projekten.

Studien belyser hur projekten hanterat dessa förändrade förutsättningar och hur de arbetar för delaktighet och etablering i en omvälvande tid.

Under seminariet presenteras bland annat studien, erfarenheter från projekt tas upp och panelsamtal hålls. Dagen avslutas med mingel och du har möjlighet att testa din idé!