Till innehållet

Psykbryt - bryt den psykiska ohälsan

25 november 2019

Psykisk ohälsa drabbar alldeles för många barn och unga. Arvsfonden vill satsa minst 500 miljoner kronor på projekt som bryter trenden. Vi uppmanar nu organisationer att söka pengar till projekt. Missa inte chansen att söka.

Vi nås dagligen av alarmerande rapporter och berättelser från medier, myndigheter och privatpersoner om psykisk ohälsa bland unga. Att verka för den psykiska hälsan och motverka ohälsa beskrivs av många som den största utmaningen samhället står inför. Arvsfonden vill bidra genom att stötta nyskapande projekt för barn och unga. Vi är övertygade om vikten av delaktighet för att lyckas och därför ska barn och unga är delaktiga i projekten.

Arvsfondens möjligheter

Hos Allmänna arvsfonden kan ni söka pengar för projektstöd eller lokalstöd. Ett projekt kan pågå i upp till tre år med stöd från Arvsfonden.

Projektstödet handlar om att ta fram en nyskapande eller utvecklande metod eller nya sätt att arbeta med barn och unga. Arvsfondens projektstöd kan till exempel handla om att stärka barns och ungas psykiska hälsa genom att motverka mobbning eller skapa nya digitala mötesplatser.

Lokalstöd innebär att man gör en om-, till- eller nybyggnation av lokal eller anläggning för att möjliggöra ny verksamhet för barn och unga. Arvsfondens lokalstöd kan till exempel handla om att bygga en skejtpark, padelbana eller teaterscen för att ny verksamhet för barn och unga ska kunna starta upp på orten.

Vem kan söka stöd?

Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer kan söka pengar för projekt- och lokalstöd som riktar sig till barn och unga.

Vi ser gärna samarbeten mellan flera olika aktörer inom föreningslivet och offentliga organisationer. Samverkan är en viktig faktor för projektets framgångar och möjligheter till långsiktig överlevnad.

Offentliga huvudmän kan söka projektstöd, men då måste projektet drivas i nära samarbete med ideella föreningar.

Vad krävs för att få stöd?

För att få stöd måste projektet uppfylla Allmänna Arvsfondens tre grundkriterier. Det betyder att projektet ska vara nyskapande och utvecklande, att barn och unga ska vara delaktiga samt att det ska finnas en plan för projektet att överleva efter det att Arvsfondens stöd tagit slut.

Inspiration genom erfarenheter

Under årens lopp har mängder av Arvsfondsprojekt bidragit med nya kunskaper kring barn och ungas psykiska hälsa. För att bidra till att bryta psykisk ohälsa vill vi därför inspirera dig genom andras erfarenheter. Inom kort kommer du att kunna ta del av de projekten här på webbplatsen och i våra sociala medier.