Till innehållet

Rättighetsreportrarna

10 januari 2020

Barn och unga känner inte alltid till sina rättigheter och vilken möjlighet de har att påverka. Det vill arvsfondsprojektet Rättighetsreportrarna ändra på. Genom det interaktiva, digitala läromedlet uppmuntras elever att undersöka sin skola utifrån FN:s barnkonvention.