Till innehållet

Mental hälsa för idrottare

4 februari 2020

När Ante Anderssons dotter insjuknande i anorexia insåg han att en idrottares förutsättningar för att komma tillbaka efter motgångar kan se annorlunda ut än för andra människor. Det var så idén till arvsfondsprojektet We & Sports uppstod.

‒ Jag såg att det fanns behov av en aktör i samhället som kan ta hand om idrottares mentala välmående, berättar Ante Andersson som är projektledare och grundare av We & Sports.

We & Sports vill förbättra den mentala hälsan bland idrottande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna. För att uppnå detta arbetar man inom projektet aktivt med att stärka kännedom om mental hälsa och stärka individens självkänsla.

‒ Genom metoder, som till exempel föreläsningar i mental hälsa, och utbildning i hur en person kan förbättra sin motståndskraft mentalt, kan vi öka kunskapen hos barn och unga som idrottar om mental hälsa. De får verktyg för att bättre hantera motgångar i sitt idrottande eller i livet i stort. Att hjälpa och stötta föräldrar, tränare och ledare är också en viktig drivkraft, säger Ante Andersson.  

Vad händer just nu i projektet?

‒ Vi är klara med att ta fram preventiva metoder och sprida kunskap till ungdomar, föräldrar och tränare inom skidåkningen i Jämtland - Härjedalen. I år kommer vi prioritera att sprida vår kunskap till resterande skidgymnasier i landet eftersom vår idé tar avstamp i skidåkningen, säger Ante Andersson

Nästa steg för We & Sports är att bygga upp efterfrågan i Göteborg och Stockholm och sprida kunskap från projektet till idrotten tillsammans med idrottsförbund och andra samarbetspartners.

‒ Vi ska också satsa på att skapa ett idrottscenter där det ska gå att få behandling för psykisk ohälsa, berättar Ante Andersson.

I Jämtland Härjedalen där projektet verkar har We & Sports bland annat bidragit till att kunskap om mental hälsa ökat hos idrottare, ledare, tränare och föräldrar.

‒ Vi hoppas också att det lett till viss avlastning till Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) och allmänpsykiatrin, säger Ante Andersson.

Kan du nämna några resultat som ni uppnått hittills?          

‒ Totalt har vi under två år träffat och utbildat 3 100 personer. Vi har tagit fram 17 olika metoder för ungdomar, föräldrar och tränare och ledare. Vi har också tagit fram en hemsida med fördjupad information kring olika utmaningar, säger Ante Andersson.

Vad är det bästa som har hänt hittills inom projektet?

‒ Vår utbildning Resiliens, om hur man ökar sin motståndskraft mentalt har fått stort genomslag hos idrottsgymnasier och det har varit en härlig resa att följa. Jag tycker också det är fint att skolornas rektorer och tränare förstår vikten av det vi gör och hur de ser att vi är en avlastning. Vi har tagits emot med öppna armar vilket har hjälpt oss genomföra piloter och få återkoppling på våra metoder, säger Ante Andersson.

Vad hoppas ni ha uppnått när projektet är slut?

‒ Utifrån all kunskap vi har fått under dessa tre åren hoppas vi kunna bygga Europas främsta idrottscenter där barn, ungdomar, föräldrar, tränare och ledare tidigt kan få hjälp. Ingen familj ska behöva drabbas av psykisk ohälsa. Med ökad kunskap och tidig insats så kan alla vara kvar i sitt välmående, säger Ante Andersson.

Arvsfonden uppmärksammar Agenda 2030

Under år 2020 uppmärksammar vi Agenda 2030 genom att varje månad lyfta projekt som finansieras av Arvsfonden och har kopplingar till de globala målen.