Till innehållet

Fotboll för jämställdhet

5 mars 2020

Arvsfondsprojektet TUSS vill ge fler flickor och tjejer möjlighet att spela fotboll och engagera sig i föreningslivet.Till TUSS är alla flickor välkomna oavsett bakgrund, förkunskaper, socioekonomiska förutsättningar eller var de kommer ifrån.