Till innehållet

Material från seminarium om det lokala cilvilsamhället på landsbygden

9 mars 2020

Genom att studera ett antal projekt som fått pengar från Arvsfonden har samarbetet mellan ideella organisationer och civilsamhällets roll på landsbygden blivit tydligare. Den 12 mars arrangerades ett seminarium där resultatet av studien presenterades.

Johan von Essen och Therese Ydremark vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har gjort studien som presenterades på seminariet. 

På den här sidan hittar du all övrigt dokumentation och presentationer från seminariet i Stockholm den 12 mars 2020 där studien "Det lokala civilsamhällets roll på landsbygden" presenterades. 

 

Erfarenheter från projekten: 

Maria Rydén, Antaris Vannar och Simon Lundmark Kuhmunen, projekt Young Sapmi, Kulturens Bildningsverksamhet

Lennart Hildingsson, Monica Fearn, Vidar Sandström, Hanna Jelic och Ariella Lilja, projekt Barn och kulturmiljö, Rydö historiska förening

Denis Asp, Anette Lundin Grip och Moa Carlsson, projekt Mekka, Unga för unga ideell förening

Lisbritt Aurvind Norman, Jessica Lindqvist Munther och Olle Edberg, projekt Olika avtryck, Ingesunds folkhögskola

 

Paneldiskussion – Hur kan erfarenheterna från projekten tas tillvara?

Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva 

Jeff Jonsson, MUCF - Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor 

Karin Fälldin, Bygdegårdarnas Riksförbund

Anna-Maria Lundkvist Monroy, Länsstyrelsen Norrbotten