Till innehållet

Ny utvärderingsrapport om det lokala civilsamhällets roll på landsbygden

10 mars 2020

För att ta reda på vilka spår Arvsfondens pengar lämnar och vilka utmaningar och möjligheter som projekt på landsbygden möter har Arvsfonden bett forskare att studera bland annat dessa frågor.