Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Rekommendation till projekt med anledning av Corona

12 mars 2020

Med anledning av coronaviruset Covid-19 vill vi berätta hur vi på Allmänna arvsfonden valt att agera vad gäller våra egna externa evenemang respektive vår rekommendation till pågående projekt.

Vi följer noggrant utvecklingen och uppdaterar oss löpande avseende ansvariga myndigheters förhållningsregler och restriktioner.

Vissa av våra externa evenemang kommer vi att genomföra på alternativa sätt. Det kan betyda att ett seminarium eller annat typ av möte i Stockholm om möjligt genomförs via Skype, telefon eller genom användning av annan digital lösning. Vid sådana tillfällen kommer information att skickas direkt till anmälda deltagare i förväg.

Vi uppmanar dig som ansvarar för pågående arvsfondsprojekt att göra egna överväganden vad gäller genomförandet av projektets planerade evenemang. Om du har frågor om exempelvis hur inställda evenemang kan komma att påverka projektet rekommenderar vi dig att ta kontakt direkt med din handläggare.

På Folkhälsomyndighetens hemsida samt www.krisinformation.se finns frågor och svar om till exempel symptom och hur viruset smittar.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Myndigheterna om det nya coronaviruset