Till innehållet

Läsning som motverkar psykisk ohälsa

27 mars 2020

Arvsfondsprojektet Shared reading i Jönköpings län vänder sig till personer med eller i riskzonen för att hamna i psykisk ohälsa. Shared reading sätter fokus på texten och den delade läsupplevelsen.

Shared reading som metod för högläsning

Shared reading är en metod för högläsning i grupp som togs fram av litteraturvetaren Jane Davis i Liverpool för snart 20 år sedan. Man använder korta texter, noveller och dikter som en läsledare utbildad i metoden har valt ut. Deltagarna läser inget i förväg, eller mellan gångerna som man träffas, utan alla i gruppen får texten först där och då. De som deltar vet inget om varandra förutom namnen, det är texten som är i fokus, vilken följs upp av en kravlös diskussion om de tankar och känslor som texten ger.

Utbildning och läsgrupper

Under första delen av projektperioden, som sträcker sig över tre år, har man i projektet koncentrerat sig på att översätta det engelska studiematerialet, leta svenska texter, utbilda läsledare och förbereda för att starta upp läsgrupper.

– Nu är flera läsgrupper startade och andra på gång. Det är väldigt roligt att höra deltagare beskriva vad grupperna betyder för dem; vilken glädje läsningen och samtalen ger, att man känner sig respekterad och lyssnad på och hur spännande det är att få dela andras tankar, berättar Catharina Kåberg, Myndigheten för tillgängliga medier.

Att skapa gemenskap på lika villkor

Projektet ska pågå i tre år och är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Vid projektets slut är förhoppningen att det ska det finnas möjlighet att delta i läsgrupper med läsledare i alla kommuner i Jönköpings län inom till exempel primärvård, psykiatri, kriminalvård och på allmänna platser som bibliotek.

– Målet är att vi ska lyckas få Shared reading att leva vidare i kommunerna inom befintliga verksamheter, berättar AnnaMalin Kax, projektledare. Läsgrupperna har en viktig plats att fylla genom att, på ett kravlöst och prestationsfritt sätt, erbjuda en fristad, öka livskvalitet och skapa gemenskap med andra på lika villkor. Om vi med projektet kan bidra till det då är jag nöjd. Det vore grymt!