Till innehållet

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2019

2 april 2020

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2019 har lämnats in till regeringen. Den visar att Arvsfonden fördelade 749 miljoner kronor till 423 nyskapande projekt runt om i Sverige under 2019.

Under 2019 ökade antalet inkommande ansökningar om nya projekt jämfört med 2018. Antalet projekt som finansierades under 2019 var högre än de senaste två åren och volymen fördelade projektpengar den största i Allmänna arvsfondens historia.

Mätt som ettåriga beslut var volymen 749 miljoner kronor, vilket är den högsta volymen beslutade medel i Allmänna arvsfondens historia. Pengarna fördelades till 423 projekt. Mätt som fleråriga beslut fattade Arvsfondsdelegationen beslut om 822 miljoner kronor under 2019. Det motsvarar den totalsumma som binds upp i de nya projekt som Arvsfondsdelegationen fattade beslut om under 2019.

Den uppföljning av 130 slutredovisade projekt som vi genomförde under 2019 visar att 71 projekt, eller 55 procent, lever vidare efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden upphört. Det betyder att Allmänna arvsfondens pengar inte bara kommer till nytta för de barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som deltar i projekten. Pengarna leder dessutom till att nya arbetsmetoder, verksamheter och hjälpmedel kommer målgrupperna och samhället till nytta långt efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden har upphört. I bilaga 2 finns de överlevande projekten kortfattat beskrivna.

Ladda ner verksamhetsberättelse för 2019

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2019 Pdf, 875 kB.

Bilaga 1: Tilldelade medel per organisation 2019 Pdf, 268 kB.

Bilaga 2: Överlevande projekt 2019 Pdf, 244 kB.