Till innehållet

Prata om klimat på ett konstruktivt sätt

14 maj 2020

Projektet Vardagsklimatet, som drivs av den ideella organisationen Vardagens civilkurage, fokuserar på hur man kan engagera sig i klimatkrisen på vardagsnivå. Projektet innehåller övningar där man tränar praktiskt på att skapa konstruktiva klimatsamtal, förändra oekologiska normer och bidra till institutionell omställning.