Till innehållet

Ökat inflytande - ge makten vidare

3 augusti 2020

I projektet Ge makten vidare har alla personer med utvecklingsstörning i Uppsala välkomnats att delta i uppbyggandet av en sambandscentral som tar utgångspunkt i vad deltagarna vill, vet, kan och är intresserade av att utvecklas inom.

Mer om projektet

Två män står på varsin sida om en vägg där det står skrivet "Ge makten vidare" med sprayfärg.

I projektet "Ge makten vidare" har alla personer med utvecklingsstörning i Uppsala välkomnats att delta i uppbyggandet av en sambandscentral