Till innehållet

Sexualupplysning för familjehem

27 augusti 2020

Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Därför har projektet ”Hemma” tagit fram informationsmaterial för familjehem, kontaktfamiljer och yrkesverksamma som möter familjehem.

Handboken ”Samtal om sexualitet och relationer” tar upp frågor som bland annat puberteten, njutning, säkrare sex och ömsesidighet. Men också sexuell utsatthet och andra saker som kan vara svåra att prata om. Handboken riktar sig till familjehem och ger förslag på hur man kan göra för att starta samtal. Projektets filmer och poddar bygger på intervjuer med familjehemsföräldrar och placerade ungdomar och riktar sig till dem som jobbar med att handleda familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Till materialet finns reflektionsfrågor som kan användas för att leda samtal med familjehem om ungas sexuella hälsa.

En av filmerna handlar om Gina som bor tillsammans med Maryam och Sara. I familjen uppstår situationer som leder till konflikter och Gina och Maryam tycks ha svårt att förstå varandra.

Se filmen om Gina.

Projektet ”Hemma” drivs av RFSU Stockholm i samarbete med FoU Södertörn och med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektets material finns samlat på www.rfsu.se/familjehem.

Läs mer om projektet "Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem".