Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

2 september 2020

På sitt sammanträde den 22 april 2020 beslutade Arvsfondsdelegationen att överlämna ärendet 5.2-01040-15 till Kammarkollegiet i enlighet med 13 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

Den projektägande organisationen är Riksorganisationen Kriminellas revansch i samhället och projektet är benämnt KRIS Livsstilskoordinator.

Anledningen till överlämningen är att Arvsfondsdelegationens kanslifunktion vid kontrollbesök och genomgång av projektets ekonomiska redovisning bedömt att stödet till viss del har använts till kostnader som inte överensstämmer med projektets ändamål.

Arvsfondsdelegationen beslutade vidare att projektets slutrapport skulle tas emot och bedömas av delegationens kanslifunktion och biläggas den ärendeakt som sedan överlämnas till Kammarkollegiet. Nu har kanslifunktionen slutfört arbetet och ärendet överlämnades formellt till Kammarkollegiet den 2 september 2020.

Mer information

För mer information kontakta pressansvarig.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm