Till innehållet

Blå lådan gör havets miljöer tillgängliga för alla

7 september 2020

Marina och akvatiska miljöer är många gånger väldigt otillgängliga. Det vill projektet Blå lådan ändra på och göra dessa miljöer tillgängliga för alla.

Blå lådan utvecklar en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten som ska tillgängliggöra kunskap om vatten och dess miljöer genom upplevelser och delaktighet för barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer. Projektet drivs av Vattenverkstaden ekonomisk förening.

- Alla ska vara med, på sina villkor. Alla aktiviteter och allt vi tar fram i projektet utgår från de enskilda deltagarnas förmåga, behov och vilja, säger Stephanie Anvelid som är projektledare för Blå lådan.

Hur kom ni på idén till ert projekt?

- Att tillgängliggöra marina och akvatiska miljöer för alla har länge varit en vilja i Vattenverkstadens verksamhet. Vi har ofta mötts av målgruppens önskan att få möjligheter att uppleva dessa miljöer utifrån sina egna förutsättningar. Idén till Blå lådan inspirerades av utomhuspedagogiska ”Gröna lådor” med exkursionsmaterial till skolklasser som finns i några få skogsområden i landet. Tillsammans med målgruppen ville vi kombinera en pedagogisk ”låda” med metoder och material för personer med funktionsvariationer att uppleva och utforska vattenmiljöer, berättar Stephanie Anvelid.

Blå lådan startade upp i januari 2018 och nu är inne på sitt tredje och sista projektår.

Vad händer just nu i projektet?

- Just nu är vi inne i en paketeringsfas, där vi samlar ihop alla erfarenheter, verktyg och metoder och bygger upp inspirationsplattformen som ska leva vidare efter projektet. Vi bygger ”lådor” i fysisk form, aktivitetsstationer ute i vattenmiljöer och utlåningsbara exkursionsryggsäckar med material för att själv upptäcka vad en kan hitta i vattnet. Vi skapar också en digital ”låda” med tips, trix och inspiration, säger Stephanie Anvelid.

Vad är nästa steg?

- Vår plan var att genomföra en stor, rolig och interaktiv slutkonferens i mitten av oktober, tillsammans med alla deltagare och intressenter. På grund av restriktioner och att många av våra deltagare är i riskgruppen för covid-19 har vi dock fått tänka om en del, men någon form av avslutande ”konferens” kommer att ske i höst/vinter, säger Stephanie Anvelid.

Vad är er bästa upplevelse hittills inom projektet?

- Att se deltagarnas utveckling, engagemang och glädje är absolut det bästa med projektet. Många har varit nyfikna och positiva från dag ett, medan andra endast observerade från långt håll under de första träffarna. Att få dessa observerande deltagare att, via små steg och mycket uppfinningsrikedom, nu år tre, vara de som är mest positiva och först på plats när det är dags för Blå lådan är underbart, berättar Stephanie Anvelid.

Hur skulle du beskriva projektets koppling till Agenda 2030 mål 14 – Hav och marina resurser?

- Blå lådan har en tydlig koppling till många av Agenda 2030:s mål och mål 14 i synnerhet, då vi till stor del verkar i och kring havet. Genom att uppleva hav och vatten på nära håll har deltagarna fått större insikt om hur allt hör ihop och hur vi människor påverkar vår natur. I projektet har vi också interaktivt arbetat med teman som vattenrening, nedskräpning, fiske, plast i haven och de globala målen. Bland annat har deltagare fått fundera på egna innovationer för ett mer hållbart samhälle, utifrån sina egna förutsättningar, säger Stephanie Anvelid.

Händer som håller i ett stort knippe blåstång.

Projektet Blå lådan gör havets miljöer tillgängliga för alla. Bild från projektet.