Till innehållet

Lika Unika Akademi stärker funktionshinderperspektivet i Agenda 2030

13 oktober 2020

Det saknas information och stöd för genomförandet av Agenda 2030 och ett funktionshinderperspektiv. Det vill projektet Lika Unika Akademi ändra på.

Genom de utbildningar som projektet har tagit fram ger Lika Unika Akademi sina deltagarna och deras organisationer mer kraft och kompetensutveckling i sitt politiska arbete för att bidra till att de globala målen kommer att uppnås i Sverige. Målet är att ge kunskap med ett funktionshinder- och rättighetsperspektiv på de globala målen för en för hållbar utveckling.

Projektet som drivs av Svenska FN-förbundet med stöd från Arvsfonden kommer också att ta fram metoder för alternativrapportering med fokus på de globala målen.

Digitala och tillgängliga utbildningar

- Under våren har vi jobbat stenhårt med digitalisering av våra utbildningar och hela vår verksamhet. Självklart är all digital kommunikation och vårt utbildningsmaterial fullt tillgängligt, säger Tiina Nummi-Södergren som är projektledare för Lika Unika Akademi.

Utbildningsmaterialet finns presenterat på projektets webbplats.

- Rättighetsskrifter finns både i tryckt form och digitalt. Materialet kan skrivas ut i punktskrift och det finns även i lättläst form. Våra utbildningsfilmer är teckenspråks- och syntolkade samt med undertexter, berättar Tiina Nummi-Södergren.

Den digitala omställningen som projektet har gjort under året har genomförts av de personer som är anställda i projektet tillsammans med tre föreläsare som alla kommer från funktionshinderrörelsen.

- Vi i Lika Unika Akademi kan alla utbilda både digitalt eller på plats. Vi utformar utbildningarna flexibelt efter tidsåtgång och till olika målgrupper, säger Tiina Nummi-Södergren.

Nästa steg

Projektet hoppas framöver att kunna delta i några större konferenser och mässor, oavsett om det blir digitalt eller på plats.

- Mänskliga rättighetsdagarna har flyttats från december 2020 till april 2021 i Uppsala. Vi planerar att delta där med FN-förbundet och hålla ett seminarium ihop med ett annat arvsfondsprojekt, Rätt från början, som jobbar med universell utformning på Funktonsrätt Sverige, berättar Tiina Nummi-Södergren.

När projektet är slut

När de tre projektåren med Lika Unika Akademi är slut hoppas man ha uppnått att Agenda 2030:s bärande princip, att ingen ska lämnas utanför, genomsyrar alla målen.

- När projektet är slut hoppas vi att våra föreläsare kan fortsätta anlitas och utbilda om funktionshinderperspektiv på agendamålen. Det är knappast så att vi hunnit så långt med kunskapshöjningen att inget återstår. Men förhoppningsvis är projektet mer känt och att man vet var man kan boka utbildningar om de här frågorna, säger Tiina Nummi-Södergren.

Koppling till Agenda 2030 och mål 16

Det globala målet 16 i Agenda 2030 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

- Agendamålen är tvingande gentemot varandra. Därför går det inte att bryta ut ett mål eller ett område som funktionshinderperspektivet och isolera det eller inte hantera det alls. För att agendan ska bli hållbar måste den genomföras i sin helhet och ingen ska lämnas utanför, säger Tiina Nummi-Södergren.

Lika Unika Akademis utbildningar till beslutsfattare lyfter alltid att funktionshinderfrågorna ska hanteras där de övriga agendafrågorna finns. De ska omfattas av samma mål, aktiviteter, budget och annat som gäller för genomförandet av agendan i en kommun eller annan institution.

- Statistik där även funktionshinderperspektiv lyfts måste också fram i större omfattning så att vi kan följa upp och mäta hur människor med funktionsnedsättning involveras och inkluderas i genomförandet av de globala målen. Syns man inte så finns man inte, säger Tiina Nummi-Södergren.

Projektledare för Lika Unika Akademi Tiina Nummi-Södergren ses promenerande på en trägång längs vattnet med en ledarhund.

Tiina Nummi-Södergren är projektledare för Lika Unika Akademi.