Till innehållet

App för konstruktiva klimatsamtal i vardagen

19 januari 2021

Har du varit med om ett klimatsamtal där du inte visste vad du skulle säga? Nu finns appen Klimatskapa som ska göra det enklare för fler unga och klimatengagerade att skapa samtal som leder till handling för klimatet.

Appen Klimatskapa är framtagen av arvsfondsprojektet Vardagsklimatet, som drivs av den ideella organisationen Vardagens civilkurage. Projektet riktar sig till unga i åldern 15–25 år och fokuserar på hur man kan engagera sig i klimatkrisen på vardagsnivå.

Projektet har sedan innan tagit fram övningar där man tränar praktiskt på att skapa konstruktiva klimatsamtal, förändra oekologiska normer och bidrar till institutionell omställning. Och nu finns alltså även appen Klimatskapa, kostnadsfri att ladda ner för alla.

Appen är en verktygslåda som innehåller tips, idéer och samtalstekniker för hur unga kan skapa fler samtal och aktiviteter som leder till mer handling för klimatet. Med hjälp av videor, ljudfiler, texter och interaktiv design vill projektet ge fler unga och klimatintresserade verktyg för att ha konstruktiva klimatsamtal. Klimatskapa är helt enkelt ett verktyg för att skapa mer eko-civilkurage i vardagen!

Ladda ner appen Klimatskapa

Läs mer om och ladda ner appen på webbplatsen Klimatprata.

Webbplatsen Klimatprata

En hand håller i en mobiltelefon, på skärmen syns textrutor med texterna "Organisera", "Vision", "Strategi", "Ickevåld", "Aktion", "Taktik"

Projekt "Vardagsklimatet" har släppt en app för konstruktiva klimatsamtal i vardagen. Bild från projektet.