Till innehållet

Välkommen till webbinarium!

19 januari 2021

Arbetar du i eller nära ideella organisationer? Då kanske vårt kostnadsfria webbinarium är intressant för dig.

Allmänna arvsfonden ger stöd till nyskapande och utvecklande projekt i föreningslivet, till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Vi vill att Arvsfondens stöd ska nå ut i hela Sverige. Vår senaste uppföljning visar på stora skillnader mellan länen. På länken nedan kan ni se hur mycket medel som beviljades till ert län 2019.

Projektbarometern för 2019

För att få in fler bra ansökningar vill vi informera och inspirera er som arbetar i eller nära ideella organisationer om möjligheten att söka stöd från Arvsfonden. Vi bjuder därför in till ett webbinarium för att informera om fondens två stödformer, projekt- och lokalstöd.