Till innehållet

Ny idrottshall med låga driftskostnader

9 februari 2021

Med stort engagemang från företag och privatpersoner i Aneby, och med stöd från Arvsfonden, har Aneby Sportklubb byggt Furulidshallen. Det är en inomhushall för fotboll och futsal. Genom att välja hållbara lösningar har klubben lyckats minimera hallens driftskostnader ‒ och även belönats med ett miljöpris.

‒ Det var viktigt för oss att redan från början ha finansiering klar för tio års driftskostnader, vilket innebär att vi kan byta ut konstgräset om tio år och måla om fastigheten. Alltså har vi en anläggning som håller i cirka tjugo år. Genom den nya hallen minskar vi också driftskostnaderna för hela Furulids idrottsplats, berättar projektledaren Kenneth Råsberg.

Solcellerna på taket genererar 50 000 KWH per år som räcker till all belysning i Furulidshallen och till den el som behövs till bergvärmepumpen som värmer upp lokaler och varmvatten till duscharna. Istället för att använda kommunalt dagvatten för bevattning av fotbollsplanerna utomhus, samlas idrottshallens takvatten upp i en damm. Sedan används vattnet både till bevattning av fotbollsplaner och till en konstsnöanläggning.

Projektets fokus på hållbarhet har uppmärksammats av Aneby kommun som i höstas tilldelade klubben ett miljöpris.

Tack vare inomhushallen med konstgräs kan fotboll och futsal spelas året om. Det förbättrar klubbens möjligheter att erbjuda ortens barn och ungdomar en aktiv fritid.

Flygfoto av den rödmålade Furulidshallen.

Fotograf: Johan Lennings

Inomhushallens golv är täckt av konstgräs. Under takbjälkarna hänger lysrör.

Fotograf: Hanna Björklund