Till innehållet

Vattenkänsla i bassängen

19 februari 2021

Simklubben Poseidon driver ett Arvsfondsprojekt som riktar sig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Träningen sker i simbassäng och metodiken bygger på Nelms metod där tre principer är viktiga: fysik, vattnets rytm och andning. De terapeutiska möjligheterna som bassängen ger tillsammans med övningarna syftar till att deltagarna ska öka sin rörelseförmåga, kroppskännedom och sensoriska medvetenhet.

- Vi utbildar målgruppen så att de själva ska kunna bedriva sin egen träning efter metoden, berättar Hilde Elise Hansen, projektledare. Utöver den egna träningen så utbildar vi även instruktörer som i sin tur ska kunna instruera och erbjuda träning enligt Nelms metod. Instruktörerna kan själva ha en funktionsnedsättning, vara en anhörig eller assistent eller tillhöra någon organisation som erbjuder träning för funktionsnedsatta.

Projektet har hittills utbildat 150 personer i metoden och målet är att utbilda ytterligare 150 personer. Under 2021 hoppas projektet att kunna erbjuda fler utbildningar, som både riktar sig till instruktörer samt till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning som ett led i deras personliga träning.

Filmer och information om metoden

Webbplatsen Nelms metod och Gilla Vatten

Mer om projektet

Projektet Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsnedsättning

Simklubben Poseidon utbildar instruktörer i Nelms metod i simbassängen. Bild från projektet.