Till innehållet

Ny arvsfondslag med äldre som målgrupp

24 februari 2021

Den första juli i år väntas en ny lag om Allmänna arvsfonden träda i kraft. Om allt går som planerat lägger regeringen fram en proposition under mars månad baserad på den remiss som regeringen skickat till Lagrådet.

Om riksdagen beslutar i enlighet med förslaget så kommer äldre personer (över 65 år) efter den 1 juli att vara en ny målgrupp tillsammans med de tidigare målgrupperna: barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

– Den här förändringen finns det flera skäl att välkomna. Framför allt finns det starka sakliga skäl att också projekt som syftar till att stärka äldres delaktighet och bidra till bättre livsvillkor, ska kunna ges stöd, säger Håkan Ceder, Arvsfondsdelegationens ordförande.

Ansökningar som rör den nya målgruppen äldre kan skickas in till Arvsfonden från och med den 1 juli 2021. Vi kommer löpande att fylla på med information här på arvsfonden.se.

Mer läsning:

Lagrådsremissen Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden på regeringens webbplats

Krönika från Håkan Ceder, Arvsfondsdelegationens ordförande, om den nya lagen

Mer om vad som gäller för att ansöka om pengar från Allmänna arvsfonden