Till innehållet

Skate och parkour i Västerås

18 mars 2021

Tack vare pengar ur Allmänna arvsfonden kunde föreningen Korpen Västerås
förverkliga idén om en aktivitetsyta på 900 kvadratmeter, anpassad för parkour, skateboard och OCR, Obstacle Course Racing (hinderbanelöpning).

En flicka i tioårsåldern står på en skateboard. I bakgrunden syns barn som står på sparkcyklar.
Skateboardramp inomhus.