Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Skate och parkour i Västerås

18 mars 2021

Tack vare pengar ur Allmänna arvsfonden kunde föreningen Korpen Västerås
förverkliga idén om en aktivitetsyta på 900 kvadratmeter, anpassad för parkour, skateboard och OCR, Obstacle Course Racing (hinderbanelöpning).

En flicka i tioårsåldern står på en skateboard. I bakgrunden syns barn som står på sparkcyklar.
Skateboardramp inomhus.