Till innehållet

Filmer som väcker minnen och samtal

19 mars 2021

Arvsfondsprojektet "Ögonblick att minnas - film för levande samtal" är en serie filmer av svenska regissörer som riktar sig till äldre personer med kognitiv svikt eller sjukdom.

Filmer för levande samtal

Rörliga bilder väcker minnen och ögonblick till liv. För personer med demenssjukdom skänker minnen trygghet och självförtroende. "Ögonblick att minnas - film för levande samtal" är ett film- och samtalsprojekt som riktar sig till äldre personer med demenssjukdom. Resultatet av projektet består av totalt 25 filmer som är gjorda i syftet att vara ett verktyg för samtal, för att få fram de äldres egna berättelser, för att anhöriga ska kunna lyssna och se dem. Filmerna med tillhörande handledningsmaterial för efterföljande samtal kan beställas kostnadsfritt av både vårdhem och anhöriga.

Det är väldigt fint att se de minnen som filmerna väcker hos de äldre men att få kliva in i deras värld, historia och berättelse berikar också mitt arbete och jag lär mig nya saker, säger Nathalie Alexandre, undersköterska på Villa Cederschiöld (Ersta Diakoni) som visat filmerna i över två år.

Att väcka minnen till liv

Att visuellt bli påmind och att kunna berätta om saker som hände i livet långt innan man blev sjuk kan stärka individen och bidra till glädje, trygghet och självförtroende i den nuvarande situationen. Metoden att väcka minnen till liv och samtala kring dessa kallas reminiscens. Filmerna är speciellt producerade för gruppen både till form och innehåll och är framtagna i nära samarbete med Beata Terzis, sakkunnig inom demens & kognition. Syftet är att underhålla, väcka minnen och att ge verktyg för samtal. Under februari och mars 2021 går del tre av projektet ut till boenden och anhöriga.

– Att hitta ämnen och historier som passade för filmerna var inte så svårt, men sedan skulle vi lära oss att berätta det för personer med demens. Erfarna regissörer och guldbaggevinnare var plötsligt nybörjare. De fick lära sig att göra film på nytt, med långa scener, utan parallellhandlingar, stor tydlighet och med hög närvarokänsla. Alla påverkades starkt av detta, såväl regissörer, fotografer, ljudarbetare och inte minst klippare. Det intressanta var att vi själva upplevde de färdiga filmerna som underbart skönt avstressande att titta på, berättar Pär Lindström, producent.

Om projektet

Filmerna har producerats av Mantaray Impact och gjorts i samarbete med Demensförbundet och Ersta Diakoni med stöd av Allmänna arvsfonden, Längmanska Kulturfonden, Film i Sörmland och Region Jämtland Härjedalen.

Filmerna kan beställas kostnadsfritt i fysisk form av både vårdhem och anhöriga. Du hittar materialet tillgängligt på Mantaray Impacts webbplats

Läs mer om projektet "Ögonblick att minnas"

En man och en kvinna kysser varandra på en filt utomhus i soligt vårväder.

Bild från filmen "Första kyssen", regi: Isabella A Johanson, foto: Albin Biblom