Till innehållet

Nytt magasin breddar perspektivet på kultur

24 mars 2021

Arvsfondsprojektet iMAGO menar att många kulturarbetare med funktionsvariation inte har en plats i samhällets kulturliv. Det ska det nya kulturmagasinet iMAGO förändra!

I magasinet lyfts konst och kultur fram som har skapats av kulturarbetare med funktionsvariation. iMAGO vill utmana sina läsare att tänka bredare och bredda perspektivet på kultur.

I första numret av magasinet skriver Kerstin Björsson, som är ansvarig utgivare:

"För oss är Artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning viktig. Artikel 30 säger bland annat att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att
utöva kultur, ”inte endast i eget intresse utan även för samhällets
berikande”. Med iMAGO kommer du få konkreta exempel på vad en fluffig formulering som ”samhällets berikande” faktiskt kan betyda."

Magasinet ges ut med fyra nummer per år i både pappersupplaga och digital form. Huvudredaktionen finns i Stockholm. Åtta regionala redaktioner finns på olika platser i landet. Personer med funktionsvariation arbetar med alla delar av produktionen från redaktionell planering till skrivande och fotografering samt marknadsföring och distribution. Det första numret har nyligen släppts, och kan läsas digitalt på projektets webbplats.

iMago:s webbplats

Magasinet iMAGO drivs av föreningen Kultur och Kvalitet med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Om projektet "Magasin iMAGO"

Tidningens förstasida visar ett konstverk med färgade knutna tygremsor. I övre högre hörnet står texten "iMago - breddar perspektivet på kultur".

Det första numret av magasinet kom nyligen ut. Fotograf: Martin Nauclér.

Två medelålders kvinnor sitter mitt emot varandra i varsin stol. Genom glasväggen bakom dem syns centrala Stockholm.

Hanna Björklund intervjuar Linda Beijer, chef på Kulturhuset Stadsteatern. Fotograf: Martin Nauclér.