Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Äventyrsgolf i Uddevalla

31 mars 2021

I oktober 2020 beviljades Uddevalla Bangolf stöd från Allmänna arvsfonden för att bygga en ny anläggning. Bygget är nu i full gång, och det ska bli en tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard, som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf).

En byggarbetsplats där det bland annat syns en grop med armeringsjärn i botten.
En byggarbetsplats där det står en traktor och en grävmaskin.