Till innehållet

Äventyrsgolf i Uddevalla

31 mars 2021

I oktober 2020 beviljades Uddevalla Bangolf stöd från Allmänna arvsfonden för att bygga en ny anläggning. Bygget är nu i full gång, och det ska bli en tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard, som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf).

En byggarbetsplats där det bland annat syns en grop med armeringsjärn i botten.
En byggarbetsplats där det står en traktor och en grävmaskin.