Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

28 april 2021

På sitt sammanträde den 21 april 2021 beslutade Arvsfondsdelegationen att överlämna ärendet 4.2.1-00596-19 till Kammarkollegiet i enlighet med 13 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

Den projektägande organisationen är Kulturföreningen MUMS och projektet är benämnt Utveckling av ny normkreativ funkisverksamhet med dragshow.

Anledningen till överlämnandet är att Arvsfondsdelegationens kanslifunktion vid kontroll och genomgång av projektets ekonomiska redovisning bedömt att stödet till viss del kan ha hanterats felaktigt. 

Nu har Arvsfondsdelegationens kanslifunktion slutfört arbetet och ärendet överlämnades den 28 april 2021 formellt till Kammarkollegiet som kommer att utreda frågan vidare och fatta beslut i ärendet.

Mer information

För mer information kontakta pressansvarig.

Mattias Axelsson
Pressansvarig
Telefon
Direkt: 08-700 08 63
Telefon
Växel: 08-700 08 00
Adress

Slottsbacken 6
111 33 Stockholm