Till innehållet

Bättre kommunikation och delaktighet för personer med flerfunktionsnedsättningar

7 maj 2021

Arvsfondsprojektet "Vi är med!" har nyligen lanserat ett metodpaket för alla som vill lära sig mer om kommunikation, samspel, delaktighet och aktivitet tillsammans med och för personer med flerfunktionsnedsättning.

Hjälp och stöd av omgivningen är ett måste

Att ha en flerfunktionsnedsättning innebär att ha en omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning. Det kan också handla om att ha syn- eller hörselnedsättning, epilepsi och ha svårt att äta och dricka. Mycket få uttrycker sig med talat språk, utan använder enstaka ljud och kroppen för att kommunicera.

Att få hjälp och stöd av personer i omgivningen är ett måste. Det gäller inte minst kommunikationen. Personer runt omkring behöver vara lyhörda och öppna för att kunna tolka och bekräfta signalerna som många gånger är otydliga. Förhoppningen är att det nya Vi är med-paketet ska vara till hjälp i arbetet med att stärka kommunikationen med, och för, personer med flerfunktionsnedsättning.

Positiva resultat

Det går att förbättra kommunikation och samspel och skapa meningsfulla aktiviteter och en känsla av att vara med för personer med flerfunktionsnedsättning. I projektet "Vi är med!" fick 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning chans att tillsammans med sina stödpersoner prova olika kommunikationsstöd.

Resultaten visar att personerna med flerfunktionsnedsättning har blivit mer delaktiga, vakna och intresserade av sin omgivning. Samtidigt tycker personal och anhöriga att de har blivit mer uppmärksamma på sitt eget agerande. De har lärt sig att samspela bättre och insett det viktiga med att vänta in responsen.

– Det finns alltid en oro för hur Fredrik blir bemött och förstådd. Att veta att alla i Fredriks nätverk tänker och agerar på samma sätt när det handlar om kommunikation ger oss i familjen ett större lugn och en ökad trygghet inför framtiden, säger Ewa Candemo, mamma till Fredrik Candemo, 34 år, som har en flerfunktionsnedsättning.

Metodpaketet finns på webben

I Vi är med-paketet finns instruktioner, exempel och tips på kommunikationssätt och aktiviteter. Vi är med-paketet är kostnadsfritt att använda.

www.viarmedpaketet.se

En enkelt tecknad röd person håller sin hand på ryggen till en person som är mörkgrön. Ovanför personerna finns en vit tankebubbla. Bredvid personerna står texten "Vi är med- paketet"