Till innehållet

Mer självkänsla med positivt grupptryck

11 maj 2021

Hur kan fler tjejer i Järva-området få bättre självkänsla? Projektet Healthy women utgår från att lösningen finns i psykiskt och fysiskt välmående. Nu har hälften av projekttiden gått. Med positivt grupptryck och en mängd olika träningsformer aktiverar nätverket 600 medlemmar och tusentals följare i sociala medier.

Susan Dahlbeck är projektledare för arvsfondsprojektet Healthy women som drivs av Kista sports club. Hon beskriver sig som en ”gammal fotbollstjej”, uppväxt i en av Stockholmsförorterna i Järva. Som vuxen har hon blivit kostrådgivare och personlig tränare med en stark känsla för ungas rätt till fysiskt och psykiskt välmående.

- Gymmen är ofta mansdominerade, dessutom finns ofta en typ av machokultur där tjejer inte vågar ta plats. Så ska det inte behöva vara, de här miljöerna ska vara tillgängliga för alla, säger Susan och berättar hur Healthy women-projektet utgår från det hon kallar ”positivt grupptryck”.

- För att sänka ribban för tjejerna när det gäller träning så erbjuder vi också annat, mer sociala saker. Det är gemenskap, tjejträffar och samhörighet i kombination med träningen hos oss, berättar hon.

Sedan starten har medlemsantalet växt snabbt, nu är de totalt 600 aktiva medlemmar, men Susan misstänker att de hade kunnat vara fler, om det inte vore för pandemin.

Digitala träningstips under pandemin bidrar till utveckling

Covid-19 pandemin har påverkat verksamheten på flera sätt. Vissa av aktiviteterna hos Healthy women har genomförts på plats, andra har gjorts digitalt. Men det finns positiva sidoeffekter med den fysiska begränsningen.

- Under den här perioden fick vi verkligen tänka till. Vi bestämde oss för att fokusera på ställena där vi vet att vår målgrupp är. Vi startade ett tiktok-konto i februari- som nu har drygt 5000 medlemmar. Det gör att våra metoder nått ut till andra ställen, jag har exempelvis fått kontakt med tjejer i motsvarande situationer både i Malmö och Göteborg.

Susan ser ljust på möjligheterna i framtiden.

- På kort sikt är målet att vi ska leva vidare, spridas mer och få fler tjejer från Järva att ansluta sig. På lång sikt är målsättningen att finnas i fler av landets utsatta förorter och uppnå ett mer jämställt Sverige.

Projektbeskrivning Healthy women

Kvinna står vid skivstång i gym och ler.

Susan Dahlbeck, projektledare för Healthy women