Till innehållet

Beslutsdatum om ny arvsfondslag framflyttat

20 maj 2021

Riksdagen har skjutit fram beslutsdatumet för den nya arvsfondslagen. Nytt planerat datum är satt till 26 maj.

Under onsdagen den 20 maj var det tänkt att riksdagen skulle fatta beslut om en ny arvsfondslag. Beslutet bordlades och nytt planerat beslutsdatum är satt till 26 maj. Läs mer på riksdagens webbplats